Over LTV de Eemelaar


Adres
LTV de Eemelaar
Kerstens sportpark
Klettersteeg 11
3790 PA Achterveld
(0342) 451 887
ledenadministratie@eemelaar.nl
 
Aanmelden
Aanmelding kan via de ledenadministratie:
Evelien Voskuilen
Walter van Amersfoortstraat 25
3791 AN Achterveld
(0342) 452 797
ledenadministratie@eemelaar.nl
 
of rechtstreeks via het inschrijfformulier U dient nog wel een recente pasfoto in te leveren.
 
Opzeggen
Voor wijzigingen en beëindiging (alleen schriftelijk) van het lidmaatschap dient u zich eveneens te wenden tot de ledenadministratie. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december plaats te vinden. Afmeldingen tussen 1 december en 31 maart worden geaccepteerd, in dat geval bedragen de kosten 50% van het lidmaatschap.. Bij afmeldingen na 31 maart wordt het gehele contributiebedrag in rekening gebracht.
top
 
 
Contributie
De huidige contributie bedraagt:
 
Seniorlid (incl. bardienst) € 140
Seniorlid (zonder bardienst) € 250
Juniorlid (incl. zomertrainingen) € 150
Combi-lid (met andere tennisvereniging of SV Achterveld, alleen voor senioren) € 85
Begunstiger senior € 18,50
 
De contributie dient vóór aanvang van het nieuwe seizoen (1 april) voldaan te zijn. Eind december of begin januari worden de contributienota’s naar de leden verstuurd. Leden die zich aanmelden na aanvang van het seizoen betalen pro rata contributie. De korting wordt berekend op basis van volle verstreken maanden. Overige bijzondere omstandigheden op basis waarvan vermindering van contributie (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of blessures) kan worden verleend, dienen voorgelegd te worden aan de ledenadministratie. De beslissing tot vermindering wordt door het bestuur genomen.
top
Labels
De labels (spelerspas) vindt u op alfabetische volgorde in een bakje in de hal van de kantine. Na betaling van de contributie worden de labels in dit bakje geplaatst en kunnen daar dus afgehaald worden.
Omdat de verwerking van een nieuw lidmaatschap bij de KNLTB enige tijd vergt, wordt na betaling van het inschrijfgeld en de contributie in eerste instantie een noodlabel gemaakt. Na ontvangst van het definitieve label wordt deze ook in het bakje geplaatst.
top
 
Introduceren
 
Tennis doe je niet alleen. Soms is het leuk om met iemand te spelen die geen lid is van de vereniging. Daartoe bestaat de mogelijkheid tot introductie. De regels zijn als volgt:
  - Het lid dat iemand introduceert is verantwoordelijk voor zijn/haar gast. Dit betekent dat alle geldende regels in achtgenomen moeten worden, waarbij er in het bijzonder op gelet dient te worden, dat de introducé geschikt schoeisel draagt.
  - Het lid is verantwoordelijk dat de introducé wordt aangemeld en dat het introductietarief is voldaan bij de barbezetting. Indien er wordt gespeeld op momenten dat er geen barbezetting is, dient het lid de introducé voor het spelen aan te melden door de volledige naam en woonplaats te vermelden in het Introductieboek (beschikbaar bij het afhangbord) of door een bericht te sturen naar bestuur@eemelaar.nl. Betaling kan in dat geval achteraf plaatsvinden.
  - Een introducé kan per seizoen maximaal 5 keer worden geïntroduceerd. Junior- en seniorleden kunnen beperkt niet leden introduceren (maximaal 1 persoon per lid per keer). De kosten van een introductielabel bedraagt voor senioren € 5,00 en voor junioren € 2,50 per keer. De introductiekaart, welke duidelijk zichtbaar op het afhangbord gehangen dient te worden, is verkrijgbaar aan de bar of als er geen kantinedienst is, bij de bestuursleden, ledenadministratie of De Roskam.
top                                                                           
Baanreglement
Het baanreglement zegt iets over de beschikbaarheid van de banen en hoe u er gebruik van kan maken. Ieder lid kan d.m.v. het ophangen van zijn label op een vrije plaats op het bord, een baan reserveren voor een bepaalde periode van maximaal een half uur voor een single en maximaal drie kwartier voor een dubbel.
Pas nadat uw speeltijd voorbij is, kunt u eventueel opnieuw reserveren. Het is niet toegestaan om tijdens uw gereserveerde periode (het moment dat u dus staat te spelen) de label te verhangen.
Indien het erg druk is bent u verplicht om met vier spelers van de baan gebruik te maken.
Door lessen, trainingen, evenementen e.d. komt het voor dat u van bepaalde banen geen gebruik kunt maken. De beschikbaarheid van de banen kunt u zien op onze site (kalender --> baanbeschikbaarheid) de seizoenkalender en de agenda op het prikbord.
Op bepaalde tijden kunnen seniorleden van bepaalde banen geen gebruik maken omdat deze zijn gereserveerd voor juniorleden. Andersom kan het natuurlijk ook voorkomen. Als er door het betreffende lid geen gebruik wordt gemaakt van het recht wat hij op dat moment op een baan heeft mag er gewoon gebruik van gemaakt worden. Het betreffende lid kan pas gebruik maken van zijn speelrecht als de speeltijd voorbij is.
top
Racketochtend, -middag en -avond
Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 tot een uur of 12.30 kunnen individuele spelers naar de club komen om te tennissen. De leidinggevende persoon van deze activiteit neemt de labels in en legt deze in willekeurige volgorde waarbij het lot bepaalt met wie je speelt en tegen wie. Na drie kwartier wordt gewisseld en opnieuw geloot. Je kunt op elk willekeurig tijdstip binnenkomen.
Iedere woensdagavond vanaf 19.00 is er een racketavond. Deze avond verloopt op een zelfde wijze als de hierboven genoemde racketochtend, echter bij grote deelname zal er na een half uur gewisseld worden en opnieuw geloot.
Iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 is er een racketmiddag. Deze middag verloopt op een zelfde wijze als de hierboven genoemde racketochtend.
 
Deze activiteiten zijn bedoeld voor alle seniorleden ongeacht speelsterkte. Voel je je als beginner heel ongelukkig op baan 1 of wil je wat begeleiding, laat het de leiding weten. Zij doen er alles aan om het u naar de zin te maken en op uw gemak te stellen. Deze ochtend, middag en avond zijn zeer leerzaam om het spelletje te leren, jezelf te verbeteren en andere clubgenoten te leren kennen.
top
Les
Als u nog nooit heeft getennist is het raadzaam om een aantal lessen te nemen. Dit verhoogt het spelplezier en voorkomt blessures. De bekende tennisarm ontstaat o.a. door een verkeerde techniek.
Senioren die les willen hebben, moeten zelf contact opnemen met de trainer. Naam en telefoonnummer van de trainers staan elders op deze website.
top
Kledingvoorschrift
Bij onze vereniging hebben wij geen clubtenue. Het is gebruikelijk dat bij diverse sporten gepaste kledij is voorgeschreven. Zo ook in de tennissport. Bij uw sportleverancier kunnen zij u adviseren over de juiste kleding. Een belangrijk onderdeel is het schoeisel. Om vernieling van de baan en blessures te voorkomen moet u beschikken over tennisschoenen die geschikt zijn voor gravel. Ook hierin kan uw sportleverancier adviseren. Bij het dragen van verkeerd schoeisel kunt u van de baan verwijderd worden.
top
Baanonderhoud
Als de baan droog is, dient u voordat u gaat spelen de baan te sproeien. Wij zijn in het bezit van een automatische sproeiinstallatie. Bediening daarvan geschied door leden van de onderhoudscommissie. Dit voor een goede conditie van de baan en vooral ook om blessures te voorkomen (de baan wordt glad).
Nadat u heeft gespeeld dient de baan ook weer tot aan het hek gesleept te worden met een sleepnet. Dus sproeien voordat u begint en slepen als u uitgespeeld bent. De sleepnetten hangen op een vaste plek aan het hek. Hoe te slepen? Er hangt een instructie bij het sleepnet.
top
Openingstijden
U kunt in principe altijd tussen 08.00u en 23.30u op ons park terecht. Bij donker kan er tot 23.00 uur gespeeld worden met verlichting. Als er beperkingen zijn staat dat in het clubblad of op het informatiebord in de kantine. Beperkingen zijn bijvoorbeeld de racketochtend, -middag en –avond, het open toernooi en interne toernooien. Tijdens deze evenementen kunt u beperkt gebruik maken van de banen. Wanneer er ’s avonds, vanaf 19.00u, geen kantinedienst is, kunt u de sleutel halen bij café De Roskam (zie jaarboek). Met deze sleutel kunt u de deur van de hoofdingang openen zodat u bij de toiletten, de kleedruimtes en de meterkast kunt. In de meterkast bevinden zich de schakelaars voor de verlichting. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Vaak kunt u na 1 november ook nog spelen. De onderhoudscommissie bepaald het tijdstip dat er niet meer gespeeld mag worden. Als de netten zijn verwijderd mag er niet meer gespeeld worden.
top
Kantinedienst en hand- en spandiensten
Ieder lid heeft drie keer per jaar kantinedienst of vervult hand- en spandiensten bij het voorjaarsonderhoud. Deze verplichting geldt niet (mag wel natuurlijk) voor nieuwe leden. Zij draaien pas vanaf de tweede helft van het seizoen mee. In januari geeft u te kennen wat uw voorkeur is en wanneer u beschikbaar bent. Voor onderhoudswerk zijn ongeveer 15 mensen nodig.
U vindt de roosters voor de kantinediensten achter in het jaarboek of op onze website. Als u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen door bijvoorbeeld te ruilen. Hebt u met iemand geruild, geef dat dan door aan de weekchef. Hij is verantwoordelijk voor de bezetting, bevoorrading en uw hulp voor het wegwijs maken achter de bar. Voor vragen neemt u contact met hem/haar op. U vindt de weekchefs ook achter in het jaarboek.
top
Overige informatie
Voor overige informatie verwijzen wij u naar onze website. Dit is www.eemelaar.nl Hierop vind u recente informatie over allerlei activiteiten, kantinediensten e.d. Voor veel activiteiten kunt u zich via onze website inschrijven. Via www.achterveld.net kunt u ook naar die web-site surfen. Ook de site van de bond (www.knltb.nl) is zeer de moeite waard. De gemeente Leusden heeft ook een website waarin ook een sportloket is opgenomen (www.leusden.nl).
 
Veel tennis plezier!
 
Het Bestuur.
LTV De Eemelaar
Achterveld
2-03-2020 versie 1.6
 
top