Home

Nieuws

Consequenties Corona virus op het tennisseizoen 202

 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in Nederland te maken hebben met uitzonderlijke omstandigheden. De KNLTB roept alle tennisverenigingen in Nederland op om alle activiteiten (competitie, toernooien, lessen, vrij tennissen, etc.) te staken, in navolging van het advies uitgebracht door het RIVM. Dit leidt er toe dat ook wij als LTV De Eemelaar ons genoodzaakt zien om de start van het tennisseizoen 2020 op te schorten tot nader bericht, maar in ieder geval tot na 6 april.

Open dag voor nieuwe leden op 29 maart 2020

Attendeer gerust buren, familie, vrienden of andere dorpsgenoten op de Open dag op onze tennisclub. Zij zijn van harte welkom om kennis te komen maken met de tennissport. Op zondag 29 maart zijn zij van harte welkom om het eens te proberen en eventueel gebruik te maken van een fraai kennismakingsaanbod. Aanmelden voor 15 maart!

Er wordt hard gewerkt

Trots op onze mannen! Er wordt knetterhard gewerkt om de banen en het terras voor zondag 29 maart, het openingstoernooi klaar te krijgen.

 

overlijden Piet Kok

Wij kregen vrijdag het droevige bericht dat ons gewaardeerd lid Piet Kok is overleden na een kort ziekbed. Hij heeft zich enorm ingezet voor de vereniging. Hij heeft jarenlang het open toernooi onder zijn hoede gehad en zette zich actief in voor de racketochtend en -middag. Wij wensen zijn familie en vrienden de komende tijd heel veel sterkte toe.

Hoe wordt je speelsterkte bepaald?

De KNLTB maakt gebruik van het zogenaamde ‘Dynamisch Speelsterkte Systeem’, kortweg DSS, om alle leden te rangschikken op basis van hun speelniveau. Uiterlijk begin december worden voor alle actieve leden de nieuwe speelsterktes bepaald op basis van hun prestaties in wedstrijden tijdens de KNLTB competities en toernooien. Deze speelsterkte wordt vertaald naar een cijfer tussen de één en negen.

Speelsterktebepaling
De speelsterktes worden bepaald op basis van de eindejaarsrating die voortkomt uit het gemiddelde van de behaalde resultaten gedurende het seizoen, eventueel gecorrigeerd met een acceleratiewaarde, dempingswaarde of inactiviteitswaarde. Na deze bepaling van de speelsterktes heeft iedere speler een nieuwe speelsterkte die een jaar hetzelfde blijft. De actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere wedstrijd.

De nieuwe speelsterktes zijn begin december door de KNLTB vastgesteld en bekendgemaakt op MijnKNLTB. Zodra jouw nieuwe speelsterkte bekend is ontvang je hier een e-mail over met meer informatie. De speelsterktes voor 2020 zijn reeds vanaf 1 januari zichtbaar in de KNLTB ClubApp.

Actuele rating
De speelsterkte van een speler blijft één jaar hetzelfde, maar de actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere gespeelde wedstrijd. De actuele rating van KNLTB leden is terug te vinden in hun spelersprofiel op MijnKNLTB.

Klik op de animatie en er wordt uitgelegd hoe de actuele rating in het enkelspel wordt berekend.

 

Sneak preview van nieuw terras

Wat een klus is het geweest! Het vernieuwde terras is bijna klaar. Iedere week heeft Helmich van den Heuvel deze winter in z'n eentje stug doorgewerkt en de oude terrastegels vervangen door prachtige nieuwe. En dat zijn geen kinderachtige jongens. Ruim 10 kilo per stuk wegen ze en er zijn er maar liefst 2.000 gelegd! Wat een plezier kunnen we daar de komende 50(?) jaar van hebben. Hulde aan Helmich!!!

Baanonderhoud met Losser-methode

Vorige week is de Onderhoudscommissie op bezoek geweest bij de groundsman van LTV Leusden. Daar kregen zij voorlichting over de Losser-methode. Een manier van onderhoud die de baankwaliteit ten goede komt en een minder groot beroep doet op mankracht tijdens het groot onderhoud in het voorjaar.

Bij de Losser-methode zijn grote en zware machines taboe. Zware machines drukken de lavalaag in elkaar en dat is niet bevorderlijk voor de toplaag. Essentie is dat tijdens de voorjaarsbeurt de vervuilde en versleten toplaag volledig wordt verwijderd en dat er per tennisbaan tot zo’n 2.500 kg nieuw gravel wordt opgebracht. De hoeveelheid nieuw gravel is afhankelijk van de staat van onderhoud per gravelbaan. Dat gebeurt snel en grondig met behulp van lichte werktuigen. De inzet van mankracht (vrijwilligers) wordt grotendeels vervangen door een investering in materieel.

Voordat we als vereniging deze investering doen, kunnen we eerst experimenteren met het materiaal van LTV Leusden. Dat mogen we dit jaar lenen en daarbij krijgen we hulp van hun groundsman Simon.

Open Toernooi De Harremaat als voorbereiding op nieuwe seizoen

Nét voordat het nieuwe tennisseizoen van start gaat organiseert tennisclub ‘De Harremaat’ uit Voorthuizen een Open Toernooi. Een mooie kans om u op het seizoen voor te bereiden?

Open dag voor nieuwe leden op 29 maart 2020

Ook dit jaar is er weer de gelegenheid om eens kennis te maken met de tennissport. Voor hen die nog nooit hebben getennist of voor mensen die na een tussenpoos het racket weer eens willen uitproberen. Op 29 maart zijn zij van harte welkom om het eens te proberen en eventueel gebruik te maken van een fraai kennismakingsaanbod. Attendeer gerust buren, familie, vrienden of andere dorpsgenoten op de Open dag.

Klik hier om de poster op groot formaat te bekijken.

Nieuwe bezetting commissies

Met de komst van het nieuwe bestuur hebben zich inmiddels ook weer nieuwe kandidaten voor de verschillende commissies aangeboden.

Kantinecommissie
Ernst Monnikhof en Sijmen Plomp gaan zich ontfermen over de bar. Inkoop, voorraadbeheer, prijzen en het organiseren van alles wat met de kantine en bar te maken heeft is in hun handen. Beiden beschikken over een Horeca-vergunning, waarmee we als vereniging weer kunnen varen op eigen leden. De afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de vergunningen van Gert-Jan Relou en Ton van Bergen. Aangezien beiden geen lid meer zijn, was dit natuurlijk geen wenselijke oplossing meer.

Redactiecommissie
Het schrijven van nieuwsberichten is er het afgelopen jaar behoorlijk bij ingeschoten. Dat is natuurlijk jammer. Dit jaar zullen Carin Koekoek en Martijn Baarda de redactie vormen. Dat betekent dat je in een hogere frequentie nieuwsberichten op de website zult aantreffen. Mocht je een bericht op de website willen hebben, laat het dan weten via redactie@eemelaar.nl.

Wervingscommissie
De afgelopen jaren heeft Michel Engbers zich ondermeer ingezet voor de werving van nieuwe leden. Inmiddels krijgt hij steun van Bertino ter Maten.

Webmaster
Jarenlang vervulde Marcel Wessels de functie als Webmaster, het technisch brein achter de website. Hester Wassens zal binnenkort zijn taak overnemen. Mocht je met technische vragen zitten, dan kun je je wenden tot webmaster@eemelaar.nl.

Vacant
Voor de Sponsorcommissie zoeken we nog naar een of meerdere leden. Indien je geïnteresseerd bent kun je je melden bij bestuur@eemelaar.nl

Kijk hier voor een volledig overzicht van alle commissies.

Kennismaking met bestuur LTV Leusden

Woensdagavond 29 januari ging het nieuwe bestuur van de Eemelaar kennismaken met het bestuur van LTV Leusden. We kregen een warm ontvangst. Fijn te merken dat het contact dat de laatste jaren is opgebouwd voortgezet kan worden. We hebben gesproken over ledenwerving, het ter beschikking stellen van de banen voor twee competitie teams, intensivering van jeugdactiviteiten en gebruik maken van elkaars expertise. Kortom een vruchtbare avond.

 

Beter tennissen door meer toernooien te spelen

Tennis bestaat naast trainen voor een groot deel uit wedstrijden spelen. Door veel wedstrijden te spelen word je steeds beter én krijg je meer plezier in de sport. Als tennisser kun je op drie manieren wedstrijden spelen: vrij spelen op de club, competitie spelen of je inschrijven voor een toernooi. Er zijn veel verschillende soorten toernooien, geschikt voor alle leeftijden en ieder spelniveau.

Lees meer...

Hard gewerkt aan nieuw terras

Dankzij oplettendheid van Helmich van den Heuvel hebben we de tegels die uit het oude fietspad komen langs de Hessenweg (maar nog relatief nieuw waren) op de kop getikt. Met een aantal sterke mannen zijn deze vervolgens op het oude terras geplaatst. Sinds half december is Helmich vervolgens iedere week bezig geweest een deel van het terras te vervangen. Let wel: hij doet dit helemaal alleen. Hulde! Binnenkort volgt een fraaie foto.

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed

Google maps

Weeronline