Nieuws

Nieuwe bezetting commissies

Met de komst van het nieuwe bestuur hebben zich inmiddels ook weer nieuwe kandidaten voor de verschillende commissies aangeboden.

Kantinecommissie
Ernst Monnikhof en Sijmen Plomp gaan zich ontfermen over de bar. Inkoop, voorraadbeheer, prijzen en het organiseren van alles wat met de kantine en bar te maken heeft is in hun handen. Beiden beschikken over een Horeca-vergunning, waarmee we als vereniging weer kunnen varen op eigen leden. De afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de vergunningen van Gert-Jan Relou en Ton van Bergen. Aangezien beiden geen lid meer zijn, was dit natuurlijk geen wenselijke oplossing meer.

Redactiecommissie
Het schrijven van nieuwsberichten is er het afgelopen jaar behoorlijk bij ingeschoten. Dat is natuurlijk jammer. Dit jaar zullen Carin Koekoek en Martijn Baarda de redactie vormen. Dat betekent dat je in een hogere frequentie nieuwsberichten op de website zult aantreffen. Mocht je een bericht op de website willen hebben, laat het dan weten via redactie@eemelaar.nl.

Wervingscommissie
De afgelopen jaren heeft Michel Engbers zich ondermeer ingezet voor de werving van nieuwe leden. Inmiddels krijgt hij steun van Bertino ter Maten.

Webmaster
Jarenlang vervulde Marcel Wessels de functie als Webmaster, het technisch brein achter de website. Hester Wassens zal binnenkort zijn taak overnemen. Mocht je met technische vragen zitten, dan kun je je wenden tot webmaster@eemelaar.nl.

Vacant
Voor de Sponsorcommissie zoeken we nog naar een of meerdere leden. Indien je geïnteresseerd bent kun je je melden bij bestuur@eemelaar.nl

Kijk hier voor een volledig overzicht van alle commissies.

« Terug

» Nieuws archief