Nieuws

In memoriam: Theo Jansen

Op 15 mei jl. is Theo Jansen op 82-jarige leeftijd overleden.

Drie weken ervoor had hij nog lekker getennist, maar toen ging het mis. Er volgden drie heftige weken met steeds weer goede hoop, maar alle behandelingen hebben hem toch niet kunnen redden.

Theo is heel lang lid geweest van de Eemelaar en was altijd druk met werkzaamheden voor de club. Inkoop en bevoorrading van de kantine, leiding geven aan de weekchefs, sleuteladres, kasbeheerder, kortom veel! Zeer gewetensvol, precies, alles moest kloppen!

Veel leden hebben geen idee van de hoeveelheid werk die hij verzette. In 2006 heeft hij zeer terecht de Speld van Verdienste gekregen. Tot 3 weken terug bleef hij nog net zo actief als al die jaren ervoor.

Voor Theo was de Eemelaar een deel van zijn leven en samen met Christien bleef hij zeer betrokken bij de club. We zullen hem vreselijk missen!

We wensen Christien en de kinderen veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

« Terug

» Nieuws archief